Terapia ręki

Terapia ręki

Na terapii ręki prowadzona jest terapia nastawiona na poprawę funkcjonowania motoryki małej (pisanie, rysowanie) poprzez wzmacnianie obręczy barkowej i poprawę napięcia mięśniowego. Dodatkowo dostarczanie bodźców sensorycznych pomaga w lepszym osiąganiu efektów. Terapia ręki jest uzupełnieniem terapii NDT – Bobath.