Najlepsze plany dla Ciebie

Konsultacja fizjoterapeutyczna

150 zł

Rehabilitacja funkcjonalna 1h NDT -Bobath

120 zł / 55 min

Rehabilitacja funkcjonalna 1,5h

180zł / 90 min

Rehabilitacja funkcjonalna 2h

240zł / 110 min

Terapia w codzienności

120 zł / 55 min

Terapia manualna

120 zł / 55 min

Terapia ręki

100 zł / 45 min

Terapia wad postawy

100 zł / 45 min

Terapia SI (Integracja Sensoryczna)

100 zł / 45 min

Diagnoza Integracji Sensorycznej

250 zł / 2 spotkania

Turnus rehabilitacyjny dzieci (5 dni)

1200 zł / 120 min

Turnus rehabilitacyjny dorośli (5 dni) - udar mózgu, ch. Parkinsona, spastyczność, SM, URK

900 zł / 120 min

Masaż leczniczy

120 zł / 55 min

Masaż niemowląt

150 zł

Drenaż limfatyczny

120 zł / 60 min

Kinezjotaping

30 zł

Terapia domowa z dojazdem do pacjenta

200 zł / 55 min

Przygotowanie dokumentacji

30 zł

Instruktarz pielęgnacji niemowląt

150 zł