Polityka plików cookies

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z Art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Rehabilitacji NeuroActive z siedzibą w Warszawa, ul. Międzyborska 10
tel. 795 371 720

Celem przetwarzania danych jest:
świadczenie usług zdrowotnych (rehabilitacyjnych).

Podstawy prawne przetwarzania:
• Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.;
• Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
• Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28kwietnia 2011r.
• Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015r.
• Rozporządzenie Ministra w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;

Zebrane dane będą przechowywane w terminie: zgodnym z obowiązującymi przepisami:
• Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.;

Posiada Pani/Pan prawo do:
• Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
• Wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Informuję, że:
• Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie świadczenia/odmowa wykonania usługi.

Centrum Rehabilitacji NeuroActive S.C.

Dwie lokalizacje:

ADRES:
ul. Międzyborska 10/L2
04-041 Warszawa

ADRES:
Batalionu AK "Bałtyk" 8
00-713 Warszawa

Nip: 1132993085
Regon: 382512422

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 8.00 - 20.00

Sobota - czynne dla wcześniej umówionych pacjentów

Niedziela - zamknięte