Terapia NDT-Bobath

Terapia NDT-Bobath

Terapia nastawiona na osiąganie krótko i długoterminowych celów oraz polepszanie funkcji dnia codziennego takich jak wstawanie, siedzenie, chód, jedzenie samodzielne, ubieranie się, pokonywanie przeszkód. Terapia sprawdza się doskonale w takich schorzeniach jak udar mózgu, choroby neurologiczne, choroba Parkinsona, mpdz dorosłych, uszkodzenie rdzenia kręgowego, niepełnosprawność ruchowa.